Verified Commit 273df718 authored by Maarten de Waard's avatar Maarten de Waard 🤘🏻
Browse files

make farsi look RTL, add menu icons for different languages

parent 49588f48
# editorconfig.org
root = true
[*]
indent_style = space
indent_size = 2
charset = utf-8
trim_trailing_whitespace = true
insert_final_newline = true
end_of_line = lf
# editorconfig-tools is unable to ignore longs strings or urls
max_line_length = 80
[*.md]
trim_trailing_whitespace = false
......@@ -91,6 +91,7 @@ helpers do
end
overview
end
end
# Site settings
......@@ -105,6 +106,20 @@ set :edx_api_url, config[:edx_url] + "/api/courses/v1/"
# First locale is considered root path
I18n.available_locales = [:en, :fr, :fa]
# Influences direction of text flow in the html body
set :locales, {
:en => {
direction: "ltr",
name: "EN"
}, :fr => {
direction: "ltr",
name: "FR"
}, :fa => {
direction: "rtl",
name: "فارسی"
}
}
# host both .nl and .net on the same dev server
activate :i18n do |i18n|
i18n.templates_dir = "pages"
......@@ -147,3 +162,5 @@ activate :ogp do |ogp|
# Automatically enables og:url tag
ogp.base_url = 'https://totem-project.org'
end
......@@ -6,6 +6,7 @@ en:
for_trainers: For trainers
about: About
contact: Contact
language: Language
sign_in: Sign in
register: Register
intro: Digital Security training for activists and journalists
......
fa:
nav:
learn_more: بیشتر بدانید
courses: دورهها
courses: دوره ها
for_trainers: برای مربیان
about: درباره
about: درباره
contact: تماس
language: زبان
sign_in: ورود
register: ثبت نام
intro: آموزش امنیت دیجیتال برای کنش‌گران و روزنامه‌نگاران
......@@ -12,13 +13,13 @@ fa:
explore: دوره‌های ما را بیابید
learn_more:
title: توتم چیست؟
subtitle: توتم یک پلتفرم آنلاین است که به روزنامه‌نگاران و کنش‌گران یاری می‌رساند که امنیت دیجیتال و ابزارها و تاکتیک‌های حریم خصوصی را به صورت فعالانه در کار خود استفاده کنند.
subtitle: توتم یک پلتفرم آنلاین است که به روزنامه‌نگاران و کنش‌گران یاری می‌رساند که امنیت دیجیتال و ابزارها و تاکتیک‌های حریم خصوصی را به صورت فعالانه در کار خود استفاده کنند.
learning: آموزش مداوم و تعاملی
learning_text: توتم به مربیان امنیتی کمک می‌کند تا تجربه یادگیری را از چند روز آموزش چهره به چهره و آفلاین به یک تجربه یادگیری تعاملی مداوم، گسترش دهند. به عنوان مثال، مربیان می‌توانند دوره‌های مربوط به ابزار و مفاهیم اساسی را تدوین کنند که دانشجویان برای آمادگی آموزش حضوری و چهره به چهره در کلاس، از آن استفاده کنند. توتم همچنین می‌تواند پس از پایان آموزش چهره به چهره مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین فراگیران می‌توانند به یادگیری مفاهیم پیشرفته ادامه دهند و با استفاده از روش‌های ارتباطی ایمن ارائه شده از طریق پلتفرم با مربیان در ارتباط باشند.
learning_text: توتم به مربیان امنیتی کمک می‌کند تا تجربه یادگیری را از چند روز آموزش چهره به چهره و آفلاین به یک تجربه یادگیری تعاملی مداوم، گسترش دهند. به عنوان مثال، مربیان می‌توانند دوره‌های مربوط به ابزار و مفاهیم اساسی را تدوین کنند که دانشجویان برای آمادگی آموزش حضوری و چهره به چهره در کلاس، از آن استفاده کنند. توتم همچنین می‌تواند پس از پایان آموزش چهره به چهره مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین فراگیران می‌توانند به یادگیری مفاهیم پیشرفته ادامه دهند و با استفاده از روش‌های ارتباطی ایمن ارائه شده از طریق پلتفرم با مربیان در ارتباط باشند.
knowledge: افزایش حفظ دانش
knowledge_text: اگرچه یک کلاس حضوری می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد، اما آموزش آفلاین دامنه محدودی دارد. توتم قصد دارد بسترهایی را فراهم کند که مربیان بتوانند از طریق به روزرسانی همواره برنامه آموزشی، به تبادل دانش جدید در مورد امنیت دیجیتال و حریم خصوصی با دانشجویانی که در گذشته درس را گذرانده‌اند، بپردازند. این فعالان و روزنامه نگاران را قادر می‌سازد دانش خود را در مورد مباحثی که قبلاً آموزش قبلی دریافت کرده‌اند ، حفظ و بهبود بخشند.
community: انجمن توسعه یافته و پشتیبانی شده
community_text: تیم توتم با یک شبکه جهانی از حامیان حقوق بشر ، روزنامه‌نگاران و مربیان امنیت دیجیتال به‌طور مداوم برای تدریس دروس و برنامه‌های درسی همکاری می‌کند. این دوره‌ها ، از جمله مواد تعاملی، با حمایت متخصصانی که برخی از مؤثرترین منابع آموزشی را برای کنش‌گران ایجاد کرده‌اند ، ساخته، حفظ و پشتیبانی می‌شوند.
community: انجمن توسعه یافته و پشتیبانی شده
community_text: تیم توتم با یک شبکه جهانی از حامیان حقوق بشر ، روزنامه‌نگاران و مربیان امنیت دیجیتال به‌طور مداوم برای تدریس دروس و برنامه‌های درسی همکاری می‌کند. این دوره‌ها ، از جمله مواد تعاملی، با حمایت متخصصانی که برخی از مؤثرترین منابع آموزشی را برای کنش‌گران ایجاد کرده‌اند ، ساخته، حفظ و پشتیبانی می‌شوند.
featured: دوره‌های برجسته
coming_soon: به زودی!
for_trainers:
......@@ -30,7 +31,7 @@ fa:
curated_text: توتم به مربیان این امکان را می‌دهد که از دوره های مختلفی که قبلاً در این پلتفرم ارائه شده‌اند برای ایجاد "مجموعه" دوره‌هایی که ممکن است به مباحث مربوط به یک گروه خاص یا گروه فعال مرتبط باشد، استفاده کنند.
curricula: کارگاه‌ها و اسپرینت‌های توسعه برنامه آموزشی
curricula_text: تیم توتم غالباً با همکاری گروه‌های مختلف فعال، سازمان‌های مردم‌نهاد و روزنامه‌نگاران، کارگاه‌ها و نوآوری‌هایی را ترتیب می‌دهد تا به‌طور مشترک برنامه‌های درسی برای یک گروه یا زمینه خاص تهیه کنند. اگر شما یک CSO، یک مربی امنیت دیجیتال، کنش‌گر یا روزنامه‌نگار هستید و می‌خواهید از توتم برای میزبانی دوره‌ها برای هنرجویان خود استفاده کنید، لطفاً برای ما ایمیل بفرستید.
icon_set: مجموعه آیکان
icon_set: مجموعه آیکان
icon_set_text: ما مجموعه‌ای از آیکان‌ها را برای تهیه نمودارهایی که مفاهیم مربوط به اینترنت و امنیت را توضیح می‌دهند طراحی کرده‌ایم. مجموعه آیکان دارای مجوز CC است و از اینجا قابل بارگیری (دانلود) است.
about:
title: درباره توتم
......@@ -38,7 +39,7 @@ fa:
totem: توتم با همکاری Greenhost وPress Free Unlimited (رسانه آزاد نامحدود) ساخته شده است، یک پلتفرم آموزش آنلاین است که دوره‌های آموزشی در مورد امنیت دیجیتال و حریم خصوصی، و ابزارها و تاکتیک‌های مرتبط را برای روزنامه‌نگاران، کنش‌گران و حامیان حقوق بشر در محیطی امن و به صورت کلاس آنلاین ارائه می‌کند.</p><p>پلتفرم توتم با استفاده از نرم افزار منبع باز edX MOOC (تک‌کلاس آنلاین باز و همگانی) ساخته شده است. این پلتفرم با جمع‌آوری حداقل اطلاعات در مورد کاربران خود و همچنین با استفاده از رمزگذاری ایمن و مدرن برای جلوگیری از هرگونه استراق سمع، به‌دقت طراحی شده است تا از امنیت و حفظ حریم خصوصی برخوردار باشد.</p><p>تیم توتم بسیار مدیون طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها ، کنش‌گران، مربیان امنیت دیجیتال و کارشناسان آموزش آنلاین است که در طول کارگاه‌ها و اسپرینت‌ها به منظور ایجاد محتوای دوره توتم و همچنین تهیه یک برنامه آموزشی موثر برای پلتفرم توتم همکاری می‌کنند.
greenhost: درباره Greenhost
greenhost_text: '<a href="https://greenhost.net/">Greenhost</a> در سال 2001 توسط مارت ون سانتن و ساشا ون گفن تأسیس شد. به عنوان پژوهشگران جوان، آنها یک بستر میزبانی وب ایجاد کردند که بسیار با انرژی کارآمدتری نسبت به سیستم‌های همتای خود کار کند. Greenhost یک رویکرد تازه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و پایداری ارائه می‌دهد و همچنین از پروژه‌های مختلفی در زمینه‌های آموزش، فرهنگ و روزنامه‌نگاری پشتیبانی می‌کند. Greenhost به یک اینترنت آزاد و باز و به امنیت کاربران ما متعهد است. در تلاش برای رسیدن به این هدف، Greenhost با بسیاری از طرف‌ها در زمینه‌های: فناوری، روزنامه‌نگاری، فرهنگ، آموزش و پایداری همکاری می‌کند. آنها نرم‌افزار ، پروژه‌ها و ایده‌های خود را همواره توسعه می‌دهند.</p><p class="text-end">Greenhost مسؤولیت جنبه‌های مختلف توتم از جمله استراتژی کلی، توسعه فنی و میزبانی پلتفرم، طراحی و توسعه برنامه درسی و تعامل با جامعه را بر عهده داشته است.'
fpu: درباره Free Press Unlimited (رسانه آزاد نامحدود)
fpu: درباره Free Press Unlimited (رسانه آزاد نامحدود)
fpu_text: <a href="https://www.freepressunlimited.org/">Free Press Unlimited</a> (رسانه آزاد نامحدود) بنیادی است که در آمستردام هلند مستقر است. "رسانه آزاد نامحدود" معتقد است که اطلاعات عینی می‌توانند از اهمیت حیاتی برخوردار باشند. Press Free Unlimited به خبرنگاران محلی در مناطق جنگی و مناطق درگیری کمک می‌کند تا اخبار و اطلاعات معتبری را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند. اطلاعاتی که افراد برای زنده ماندن و شکل دهی به آینده خود به آن نیاز دارند.</p><p class="text-end">نقش Free Press Unlimited (رسانه آزاد نامحدود) در توتم، ارائه مشاوره استراتژیک و همکاری در زمینه طراحی و توسعه برنامه درسی است.
contact:
title: تماس
......
---
fr:
what: Que ce que c'est?
nav:
learn_more: En savoir plus
courses: Cours
for_trainers: Pour les formateurs
about: À Propos
contact: Contact
language: Langue
sign_in: Connexion
register: Inscription
intro: Formation en sécurité numérique pour activistes et journalistes
welcome: Bienvenue à Totem
explore: Explorer les cours
learn_more:
title: Totem, c’est quoi ?
subtitle: Totem est une plate-forme en ligne qui aide les journalistes et les activistes à utiliser plus efficacement les outils et les tactiques de sécurité et de confidentialité numériques dans leur travail.
learning: Apprentissage continu et interactif
learning_text: Totem aide les formateurs en sécurité à prolonger l'expérience de formation présentielle en une expérience d'apprentissage continue et interactive. Les formateurs peuvent organiser des cours sur des outils et des concepts de base que les étudiants suivent en amont d’une formation en face à face. Totem peut également être utilisé une fois la formation terminée, afin de poursuivre l’apprentissage de concepts avancés et rester en contact avec les formateurs à l'aide de moyens de communication fournies via la plate-forme Totem.
knowledge: Rétention accrue des connaissances
knowledge_text: Même si elle peuvet être très efficaces et extrêmement utiles, les formations présentielles ont un champ limité. Totem a pour objectif de fournir une plate-forme où les formateurs peuvent continuer à échanger avec des personnes qu'ils ont formés dans le passé de nouvelles connaissances sur la sécurité numérique et la vie privée, via des programmes régulièrement mis à jour. Cela permet aux activistes et aux journalistes de conserver et d’améliorer leurs connaissances dans le temps concernant les sujets sur lesquels ils ont reçu une formation.
community: Collaboration et soutien d’experts
community_text: L'équipe Totem travaille avec un réseau mondial d'activistes des droits humains, de journalistes et de formateurs en sécurité numérique pour organiser des cours et des programmes de qualité. Les cours, y compris le matériel interactif, sont créés et maintenus avec le soutien d’experts qui ont mis au point certaines des ressources de formation les plus efficaces pour les activistes.
featured: Cours disponibles
coming_soon: Bientôt disponible
for_trainers:
title: Totem pour formateurs
subtitle: Comment les formateurs en sécurité numérique peuvent-ils utiliser Totem efficacement ?
methodology: La méthodologie Totem
methodology_text: Depuis le début du projet en 2016, l'équipe Totem a collaboré avec un large éventail d'activistes, de formateurs en sécurité numérique et d'experts en éducation en ligne afin de développer une méthodologie commune et un processus permettant aux formateurs de créer des programmes de formation efficaces à l'aide de la plate-forme. Nous continuons à soutenir les formateurs qui souhaitent utiliser notre méthodologie pour créer de nouveaux contenus et convertir des programmes existants en cours en ligne destinés aux activistes ou aux journalistes.
curated: Selection de cours à la demande
curated_text: Totem donne aux formateurs la possibilité de choisir parmi les divers cours déjà disponibles sur la plate-forme, afin de créer une "collection" de cours pouvant constituer des sujets pertinents pour un groupe d'activistes particulier ou une communauté spécifique.
curricula: Ateliers de développement de programmes et ‘sprints’
curricula_text: L'équipe Totem organise fréquemment des ateliers et des ‘sprints’ en collaboration avec divers groupes d'activistes, ONG et journalistes afin de développer conjointement des cours en ligne pour une communauté ou un contexte spécifique. Si vous êtes un-e formateur/rice en sécurité numérique, un-e activiste ou un-e journaliste et souhaitez utiliser Totem pour organiser des cours, n’hésitez pas à nous contacter par mail.
icon_set: Icônes Totem
icon_set_text: "Nous avons développé un lot d'icônes pour la conception de diagrammes expliquant les concepts liés à Internet et à la sécurité numérique. Ce lot d'icônes est sous licence Creative Commons (CC) et peut être téléchargé ici."
about:
title: "À propos de Totem"
subtitle: ""
totem: Développé en collaboration avec <a href="https://greenhost.net">Greenhost</a> et <a href="https://freepressunlimited.org">Free Press Unlimited</a>, Totem est une plate-forme d’apprentissage en ligne qui propose des cours sur la sécurité et la confidentialité numériques, ainsi que des outils et des tactiques destinés aux journalistes, aux militants et aux défenseurs des droits humains, dans un environnement de cours en ligne sécurisé.</p><p>La plate-forme Totem est construite à l'aide du logiciel open source Open edX MOOC (Massive Open Online Course). La plate-forme a été soigneusement conçue pour préserver la confidentialité en collectant un minimum de données sur ses utilisateurs et en utilisant un chiffrement moderne et sécurisé pour empêcher tout espionnage.</p><p class="text-end">L’équipe Totem est redevable de nombreuses organisations, activistes, formateurs en sécurité numérique et experts en éducation en ligne qui ont collaboré lors d’ateliers et de ‘sprints’ pour créer le contenu des cours Totem, et pour mettre au point un programme de formation efficace pour la plate-forme Totem.
greenhost: À propos de Greenhost
greenhost_text: "<a href=\"https://greenhost.net/\">Greenhost</a> a été fondée en 2001 par Mart van Santen et Sacha van Geffen. En tant que jeunes chercheurs, ils ont développé une plate-forme d'hébergement Web beaucoup plus économe en énergie que des systèmes comparables. Greenhost propose une nouvelle approche des TIC et de la durabilité et soutient également divers projets dans les domaines de l'éducation, de la culture et du journalisme. Greenhost s’engage pour un Internet libre et ouvert et pour la sécurité de ses utilisateurs. Dans la poursuite de cet objectif, Greenhost collabore avec une multitude de partenaires dans les domaines suivants : technologie, journalisme, culture, éducation et durabilité. Ils développent leurs propres logiciels, projets et idées.</p><p class=\"text-end\">Greenhost se charge de la stratégie globale, du développement technique et de l'hébergement de la plateforme Totem."
fpu: À propos de Free Press Unlimited
fpu_text: <a href="https://www.freepressunlimited.org/">Free Press Unlimited</a> est une fondation basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Free Press Unlimited estime qu'une information objective peut avoir une importance vitale, et aide pour ce faire, les journalistes locaux dans les zones de conflit et de guerre à fournir à leur audience des informations fiables. Les informations dont les gens ont besoin pour survivre et donner forme à leur propre avenir.</p><p class="text-end">Free Press Unlimited se charge de la conception et du développement des cours Totem, ainsi que de l'engagement de la communauté numérique.
contact:
title: Contact
subscribe: S’inscrire à <a href="https://lists.ghserv.net/mailman/listinfo/totem">la newsletter de Totem</a> pour se tenir informé des prochains cours Totem !
questions: Pour toute autre information, <a href="" class="totem-email-address">veuillez nous contacter par email</a>.
privacy_policy: Politique de confidentialité
terms_of_use: Conditions d'utilisation
......@@ -35,7 +35,7 @@
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans|Ubuntu:500,700" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body id="page-top">
<body dir="<%= config[:locales][I18n.locale][:direction] %>" id="page-top">
<%= partial "partials/nav" %>
<%= yield %>
<%= partial "partials/footer" %>
......
......@@ -32,6 +32,21 @@ end
<li class="nav-item">
<a class="nav-link js-scroll-trigger" href="<%= nav_url %>#contact"><%= t :'nav.contact' %></a>
</li>
<!--
I have no time right now to add this .dropdown class to the CSS
<li class="dropdown">
<a class="nav-link" href="<%= current_page %>"><%= t :'nav.language' %></a>
<ul>
-->
<% I18n.available_locales.select{|l| l != ::I18n.locale}.each do |loc| %>
<li class="nav-item">
<%= link_to(config[:locales][loc][:name], "/index.html", :locale => loc, :class => "nav-link") %>
</li>
<% end %>
<!--
</ul>
-->
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-button nav-link" href="https://learn.totem-project.org/login">
<button type="button" class="btn btn-primary">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment