Resolve "Lilac compatibility"

Maarten de Waard requested to merge 24-lilac-compatibility into totem-theme

Closes #24 (closed)

Edited by Maarten de Waard

Merge request reports